InBáze vás zve na setkání k tématu získání občanství ČR, které proběhne 30. 6. 2021 od 17.00 do 20.00
na adrese Legerova 50, Praha.

Během setkání se budeme bavit o tom, co migranty motivuje k nabytí občanství, jaké to má výhody a nevýhody, co se s nabytím občanství mění, co nám občanství přináší. Budeme se věnovat i tématu identity nebo participaci ve společnosti a nabytí volebního práva.

Na závěr se podíváme i na praktické náležitosti žádostí o občanství, konkrétně na téma zkoušek (z českých reálií a z češtiny).

Na akci je vyžadována registrace do 29. 6. 2021 zde.

Setkání bude probíhat prezenčně v komunitním centru InBáze (Legerová 50) za epidemiologických podmínek platných v tento den (např. respirátor, negativní test apod.).

Beseda bude probíhat v češtině. 

Akce je zdarma.

Daná aktivita je financována v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy (CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011305).

Více informací najdete na www.facebook.com

@NEJSMESICIZI.CZ 2021