15.ročník interkulturního festivalu RefuFest se uskuteční už 29. června 2021 na Střeleckém ostrově!

RefuFest chce prostřednictvím radostné oslavy ukázat, že cizinci jsou součástí české společnosti. Spolu s aktivními migranty již od začátku buduje malé kulturní světy, které budou na festivalu prezentovat jednotlivé migrantské komunity– bude se jednat jak o statické stánky s jídlem a kulturními artefakty, tak i divadla, workshopy, taneční vystoupení a národní hry. V letošním roce je cílem také manifestovat solidaritu s uprchlíky prostřednictvím tematických diskuzí a workshopů.

Radujte se spolu s námi – bez předsudků a beze strachu!

Aktuální informace najdete na https://refufest.com/aktuality/

@NEJSMESICIZI.CZ 2021