Přejeme si, abychom všichni žili ve světě založeném na rovnocennosti, vzájemném respektu a solidaritě. Slovo 21 už roky podporuje integraci cizinců ze třetích zemí. 

Přestože jsme vždycky měli spoustu práce, poslední roky jsou opravdu výzvou. Je nás tu dohromady víc, než kdy dřív. V posledních letech, zejména od začátku války na Ukrajině, se situace v oblasti integrace cizinců výrazně zkomplikovala. Příliv lidí hledajících v České republice útočiště dramaticky vzrostl, a s ním i výzvy, kterým čelíme. Integrace znamená víc, než jen mít v pořádku papíry, práci a mluvit česky. Je to oboustranný proces, který vyžaduje úsilí a porozumění jak u cizinců, tak u našinců. 

V projektu Nejsme si cizí na to jdeme komplexně. Připravili jsme proto řadu inovativních aktivit, které nám pomohou se lépe poznat - sebe i se navzájem. 

Kromě článků i videí, které najdete na této stránce, otevíráme cestu k zamyšlení, debatě i porozumění pomocí putovní výstavy Botičky, seminářů pro budoucí žurnalisty a jedinečný výzkum postojů Čechů k integraci.

Věříme, že vzdělávání a otevřený dialog je cesta ke vzájemnému porozumění.

Naším posláním je vést tento proces s respektem, pochopením a laskavostí, abychom společně vytvořili svět založený na rovnocennosti, respektu a solidaritě.


O Slovu 21

Od svého vzniku v roce 1999 se snažíme přispět k lepšímu porozumění v naší pestré společnosti. Jsme organizací, která je otevřená novým myšlenkám, a proto spolupracujeme  se státními i nevládními neziskovými organizacemi a institucemi z Česka a zahraničí. Bojujeme proti stereotypům, podporujeme vzdělávání a sebevědomí menšin. 

  1. století bylo stoletím změn, které povedou k větší solidaritě a respektu. Jako Slovo 21 chceme být součástí a hlasem této změny. Změna začíná Slovem.

 

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021