Ve spolupráci s Přírodovědnou fakultou univerzity Karlovy plánujeme uskutečnit výzkum, který se bude věnovat přístupu Čechů k imigraci, integraci a cizincům z třetích zemí. Zatímco existuje řada studií, jak se cizincům daří integrovat do české společnosti, data o tom, jaké představy o integraci mají Češi a Češky, chybí. Obecně panuje shoda, že postoj majority je prý odmítavý, chybí ale upřesnění, co to vlastně znamená. Chybí také srovnání postojů majority a cizinců k integraci. Co obě skupiny vidí podobně a v čem se liší? Výzkum přinese odpovědi, které budou sloužit celé společnosti. Poskytne také data k tomu, aby bylo možné s oběma skupinami lépe pracovat.

O výsledcích výzkumů vás budeme informovat i tady, na stránkách Nejsme si cizí.

@NEJSMESICIZI.CZ 2021