Mediální prezentace tématu migrace a integrace cizinců často neodráží objektivní situaci v této oblasti a může tak docházet k situacím, kdy je většinová společnost špatně informována. Tyto zkreslené informace pak v české společnosti přispívají k negativním postojům vůči cizincům. Proto ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK připravíme sérii 6 seminářů pro studenty žurnalistiky, které jim pomohou v budoucnu o tomto tématu kvalitně a objektivně informovat.

Semináře startují v zimním semestru 2024. Jak dopadly zjistíte i tady, na stránce Nejsme si cizí, kde zveřejníme nejlepší studentské texty.

@NEJSMESICIZI.CZ 2021