MY a ONI

Zájem cizinců o znalost českého jazyka se enormně zvýšil od chvíle, kdy se čeština stala podmínkou pro získání povolení k trvalému pobytu, popřípadě státního občanství. Přípravné kurzy pro tyto zkoušky nabízejí jak Centra na podporu integrace cizinců, tak i nevládní organizace. V letech 2009 až 2019 realizovala centra pro integraci po celé ČR téměř osm tisíc kurzů českého jazyka a kultury pro cizince ze zemí mimo EU.

Děti cizinci mají přístup ke vzdělávání podle školského zákona za stejných podmínek jako jejich čeští spolužáci. Základní školy navštěvovalo kolem 26,5 tisíce těchto žáků a na středních školách se vzdělávalo necelých 10 tisíc studentů. Prostřednictvím školy se do české společnosti lépe integrují jak samotné děti, tak v řadě případů i jejich rodiče. Ve školním roce 2019/2020 studovalo na českých vysokých školách celkem 46 442 studentů cizinců. Nejčastěji pocházeli ze Slovenska (21 105), dále z Ruska (6 221) a Ukrajiny (3 622).

Ukrajinská učitelka Natálie Schneider sem přišla v roce 1997. Dnes je koordinátorkou pro práci s cizinci při pedagogicko-psychologických poradnách ústeckého kraje a zároveň pracuje v  poradně v Teplicích.

A znovu jsme u toho, že je integrace oboustranný proces bez ohledu na to, jestli se začleňujete do zdejší firmy, školy nebo sousedství. Schválně, jak je to se sousedským soužitím – čí pejsek nedodržuje domovní ticho a kdo vyniká v disciplíně slušného chování?

@NEJSMESICIZI.CZ 2021