Koho si Čech představí, když se řekne cizinec? A kdo se mu vybaví při slově migrant? Předpokládá se, že Češi mají vůči lidem z ciziny nepřátelské předsudky, co si ale vlastně skutečně myslí, nebo odkud jejich představy o migraci pocházejí.

Integrační centrum  Praha  realizoval v roce 2021 projekt „Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta.“

Spot vznikl v rámci informační kampaně Integračního centra Praha. Podívejte se na celou kampaň zde.

Toto je jeden ze spotů v celorepublikové informační kampani. Jak vidíte, předsudky jsou  ve spotu nakresleny jako otravné  a zlomyslné viry. Právě tento spot připomněl, že v polovině roku 2020 se o české pacienty a klienty pečovatelských služeb staralo téměř 15 tisíc cizinců. Informační kampaň také pojmenovala některé předsudky o cizincích, které se objevují ve společnosti. „Česko je zaplaveno cizinci“, „Nikdy se nepřizpůsobí“, „Berou nám práci“ –  jsou jen některé z nich. Mimochodem, neodolatelně připomínají atmosféru doby, kdy se v rakouských obchodech objevovaly nadpisy: Češi, nekraďte.

Přítomnost cizinců může podle odborníků být chápána jako potenciál pro další rozvoj nebo zdroj konfliktů a zhoršování vztahů. Slovo migrace se po takzvané uprchlické krizi, na rozdíl od migračních začátků z konce minulého století,  stalo v ČR slovem poněkud výbušným, provázaným s politickými manipulacemi a spojeným s  negativními emocemi, jako je strach a  pocit ohrožení.

Dezinformace se bohužel staly municí pro různé krajní postavy a jedem, který začal otravovat veřejný diskurz. V takové náladě jsou předsudky neuvěřitelně nebezpečné.

@NEJSMESICIZI.CZ 2021