Co znamená integrace pro Český stát a pro Čechy? Migrace se v České republice začala legislativně ošetřovat v 90. letech. První azylový zákon byl vydán v roce 1990, první cizinecký o dva roky později. Od té doby byly oba několikrát novelizovány. Například letos se kvůli nedostatku zaměstnanců zvyšují kvóty v programech navázaných na cizinecký zákon.

Vlastní strategický dokument, týkající se integrace cizinců, máme od roku 2000. Koncepce integrace cizinců se pravidelně aktualizuje a kdo pozorně čte podobné dokumenty, už ví, že se věta o širším zapojení krajů a obcí do realizace pravidelně nachází ve všech obměnách Koncepce. Ano, je to nutné, protože se integrace neděje na papíře, ale ve skutečném životě.

My a oni. O to právě jde. Aby se netvořily nepřekonatelné bariéry pro spolužití. Aby tady nebyli lidé, kteří tu sice pracují, ale vlastně tu spolu nežijeme. Předpokladů a priorit jejich úspěšného začlenění je několik. První je znalost českého jazyka. Další je ekonomická soběstačnost, k té se v posledních několik let dodává i sociální soběstačnost. Následuje orientace cizinců ve společnosti – jejich informovanost,  a v neposlední řadě jsou to vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti. Ty by měly být, podle Ministerstva vnitra, předkladatele Koncepce a koordinátora politiky migrace a integrace, bezkonfliktní, tolerantní na bázi mezikulturního dialogu a respektu. Jednoduše řečeno, oboustranně prospěšné. Integraci navíc podporuje 18 integračních center v zemí a nevládní neziskové organizace.

Hezky česky

Zájem cizinců o jednu z podmínek integrace, znalost českého jazyka, se enormně zvýšil od chvíle, kdy se čeština stala podmínkou pro získání povolení k trvalému pobytu, popřípadě státního občanství. Přípravné kurzy pro tyto zkoušky nabízejí jak Centra na podporu integrace cizinců, tak i nevládní organizace. V letech 2009 až 2019 realizovala centra pro integraci po celé ČR téměř osm tisíc kurzů českého jazyka a kultury pro cizince ze zemí mimo EU.

Děti cizinci mají přístup ke vzdělávání podle školského zákona za stejných podmínek jako jejich čeští spolužáci. Základní školy navštěvovalo kolem 72 748 tisíce těchto žáků a na středních školách se vzdělávalo 14 409 tisíc studentů. Prostřednictvím školy se do české společnosti lépe integrují jak samotné děti, tak v řadě případů i jejich rodiče. Ve školním roce 2022/2023 studovalo na českých vysokých školách celkem 54 770 studentů cizinců. Nejčastěji pocházeli ze Slovenska (20 862), dále z Ruska (7 645) a Ukrajiny (6 224).

Na papíře a na úřadech integrace může vypadat všelijak, ale je jasné, že doopravdy se děje v běžném životě - ve školách, kde se děti navzájem ovlivňují a učí se nový jazyk, v práci nebo v sousedství? A jak se pozná plně integrovaný žák, kolega nebo soused? Ten, který nosí jedničky nebo trojky? Ten, kdo chodí vždycky včas? Nebo ten, co pokaždé zdraví? Integrace je zkrátka oboustranný proces, ve kterém se navzájem potřebujeme.

@NEJSMESICIZI.CZ 2021