Co pro vás znamená být tu jako doma? Být integrovaným cizincem? Znamená to, že chodíte do práce a platíte daně? Nebo chodíte se svými českými kamarády na pivo a s dětmi po výletech za českými památkami? A nebo se musíte zajímat o politiku, nejlépe se i angažovat? Každý si správně integrovaného cizince představuje trochu jinak. Co všechno musí člověk udělat pro to, aby si v Česku mohl budovat domov je ale celkem jasně dané zákonem.

Mimochodem, cizince můžeme rozdělit na cizince přicházející ze zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu nebo Švýcarska a cizince ze třetích zemí, což jsou ti, kteří pocházejí ze všech ostatních zemí. Právě na ty se zaměřujeme ve Slovu. Tito cizinci to mají totiž v České republice těžší. Když se v České republice usadí občan třeba ze Slovenska nebo Německa, je pro něj z právního hlediska mnohem jednodušší tady zůstat. 

Pokud do Česka dorazíte ze třetí země, ať už třeba z Peru, Filipín nebo USA, náročněji získáte možnosti pobytu a budete mít také vůči státu více povinností. 

Pokud chcete považovat Česko za svůj nový domov, je pro vás nejlepší získat trvalý pobyt. Podle posledních zveřejněných dat zde má trvalý pobyt necelá třetina (29,8 %) cizinců. Natrvalo se v Česku usazují nejčastěji právě cizinci ze třetích zemí. Až do roku 2019 šlo o nejčastější typ pobytu. K získání trvalého pobytu je potřeba splnit řadu podmínek: pět let nepřetržitě žít v České republice, mít jazykovou zkoušku z češtiny, být finančně zajištěný a platit si zdravotní pojištění. 

Přechodný pobyt dnes představuje z právního hlediska nejčastější způsob přebývání cizinců v ČR (70 %). Pod pojem přechodný pobyt spadá dlouhodobý pobyt, dlouhodobá víza, nebo status dočasné ochrany. O dlouhodobé vízum se musí žádat, pokud je potřeba v Česku zůstat déle než tři měsíce. Pobyt je možné získat až potom, co vízum nestačí a cizinec zde chce žít déle než rok. Dlouhodobý pobyt a dlouhodobá víza musí být odůvodněná. Nejčastějšími důvody pro pobyt je práce, rodinné důvody, studium, podnikání a vědecký výzkum. Člověk ze třetí země musí dokládat, proč v Česku dlouhodobě zůstává. Student musí doložit potvrzení o studiu, zaměstnanec svoji pracovní smlouvu. Oba musí být opět finančně soběstační a platit si zdravotní pojištění. 

Přijít jen tak do České republiky tak rozhodně není nijak jednoduché, jak by si mnozí představovali.

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021