Podle statistického přehledu z roku 2022 v ČR přechodně nebo trvale žili lidé pocházející z více než 190 zemí světa. Počet obyvatel z jiných zemí dosáhl bezprecedentního čísla 1 116 154. Přes 10 % lidí žijících v České republice jsou tak cizinci. 

Nejvíce jich pochází, celkem nepřekvapivě, z Ukrajiny. Následuje Slovensko, odkud pochází 124 544  zdejších cizinců, Vietnam s  62 884 a Rusko  s 41 907 migranty u nás. Osaměle se tady mohou cítit lidé ze zemí jako například Brunej, Macao nebo Samoa, protože jich je tady po jednom. 

Nejmarkantnější nárůst mezi roky 2021 a 2022 byl evidován u občanů Filipín, a to o 1 634 lidí neboli o 50,6 %. Vzrostl taky počet cizinek, protože zatímco v předchozích letech většinu cizinců v Česku tvořili muži, ženy s dětmi prchající z Ukrajiny tento rozdíl vyrovnaly na 51,1 %.

Nejvíce cizinců ze třetích zemí zde v posledních letech pobývá z jiných – především humanitárních důvodů. Do roku 2021 přicházeli cizinci především za zaměstnáním, ale se začátkem války se tento důvod propadl až na druhé místo, s podílem 19,5 %. Za rodinou se do Česka přestěhovalo 8,4 % z celkového podílu cizinců. 4,5 % sem přišlo studovat. 

Je tedy vidět, že lidé se sem stěhují za bezpečným a důstojným životem.

Pracovníci

Není asi překvapením, že migrace je v současné podobě významným přínosem pro české hospodářství.

Na konci roku 2022 bylo 904 983 cizinců aktivních na trhu práce, z čehož velká část připadá na občany Ukrajiny. Vzhledem k tomu, jak nízká je nezaměstnanost v České republice, jsou cizinci, kteří u nás pracují, nepostradatelní. Není málo podniků, které migrace dokonce zachránila před vážnými problémy. Nedostatek zaměstnanců dnes řada firem uvádí jako problém číslo jedna, který jim brání v rozvoji, nebo je dokonce může vést k zavření podniku. Největší počet cizinců (téměř 30 %) je zaměstnán v průmyslu. Následují administrativní a podpůrné činnosti včetně agenturního zaměstnávání,  velkoobchod s maloobchodem a stavebnictví. Počet cizinců pracujících v technologických odvětvích je na vzestupu.

Cizinci často pracují v odvětvích, kde se zaměstnavatelům nedaří sehnat české pracovníky anebo zastávají pracovní pozice, které Češi prostě dělat nechtějí. S tím, jak se v České republice skloňuje nedostatek pracovníků ve zdravotnictví a pečovatelských službách, jsou to právě cizinci, kdo doplňuje řídnoucí řady lékařů, sester, a především pečovatelů. Právě zmiňovaní Filipínci, respektive Filípinky, jejichž imigrace do Česka narostla, zde pracují, často za velmi tvrdých podmínek, jako pečovatelky o seniory, chůvy, uklízečky, live-in hospodyně (a často jako všechno naráz).

Mimochodem, počet lidí, kteří zde žijí díky pracovnímu povolení, se v posledních letech snížil. Důvodem, proč se tak propadla tato forma pobytu je zřejmě právě zvýšení množství lidí, kteří zde žijí a pracují pod dočasnou ochranou. 

Podnikavci

Ke konci roku 2023 u nás podnikalo přes 116 tisíc cizinců. Nejvíce podnikatelů z ciziny pochází nepřekvapivě z Ukrajiny - 34 tisíc. Pokud přehlédneme Slováky, kteří pro nás nejsou cizinci z třetí země, další nejpočetnější skupinou podnikatelů jsou Vietnamci. Následují Rusové. Devátou příčku zabírají Spojené státy s .

Po jednom se u nás usadili podnikavci například z Barbadosu, Botswany, Bruneje, Velikonočních ostrovů, Guyany, Eritrey nebo Hongkongu.  

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021