MY a ONI

Cizinci nejčastěji přicházejí do Česka za zaměstnáním. Ve statistice následují ti, kteří se stěhují za rodinou (necelých 18 %) nebo kvůli studiu a podnikání (obojí kolem 6 %). Jinak řečeno, sen o lepším, důstojnějším a bezpečnějším životu představuje silný migrační motiv.

MUDr. Olga Gordienko pracovala na Ukrajině jako lékařka ultrazvukové diagnostiky. V pořadu My a oni Českého rozhlasu Region v říjnu roku 2016 mluvila o tom, jak se s manželem rozhodli odjet do zahraničí za prací. Jejich nová adresa byla v Kolíně.

K životu patří i to, že se během pěti let, některé údaje z rozhovoru změnily. Například doktorka Gordienko pokračovala v dalším odborném vzdělávání, ukončila i atestaci rehabilitace a fyzikální medicíny  a teď pracuje v Františkových lázních. Její manžel také absolvoval další kurzy a také pracuje jako masér v lázních.

Migrace je ve své současné podobě významným přínosem pro české hospodářství a není málo podniků, které dokonce zachránila před vážnými problémy s plněným svých závazků. Největší počet cizinců (téměř 30 %) je zaměstnán v průmyslu. Následují administrativní a podpůrné činnosti včetně agenturního zaměstnávání (kolem 18 %),  velkoobchod s maloobchodem a stavebnictví (oboje mezi 9 % a 10 %). Počet cizinců pracujících v  technologických odvětvích je na vzestupu. Pandemie covidu-19 ostře ukázala, že Česko má i nedostatek kapacit ve zdravotnictví a pečovatelských službách - v polovině roku 2020 se o české pacienty a klienty pečovatelských služeb staralo téměř 15 tisíc cizinců.

Podíl ve skutečnosti souvisí a reaguje na nedostatek pracovních sil na domácím trhu práce. To znamená, že cizinci často pracují v odvětvích, kde se zaměstnavatelům nedaří sehnat české pracovníky anebo zastávají pracovní pozice, o které se Češi dlouhodobě nezajímají.

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021