I Češi jsou nezřídka v kůži cizinců. Zajímá vás, kolik Čechů žije v zahraničí a v jakých zemích se vlastně zejména usazují? A jak jsou na tom počty (a nejen ty) lidí, kteří mají české kořeny, ale občanství nemají? Pokračujte ve čtení!

Na úvod je potřeba si říct, že sečíst všechny osoby českého původu, které v zahraničí přebývají, není vůbec jednoduché. Například ministerstvo zahraničních věcí dle svého vyjádření nemá možnost vést přesné statistiky českých krajanů v zahraničí. Přesto ale uvádí, že současný odhad je, že v zahraničí žije zhruba dva až dva a půl milionu osob českého původu (tedy ne občanů ČR, ale těch, kteří mají české kořeny). Jak ale k tomuhle číslu přišlo? Ministerstvo získává informace o osobách s českými kořeny prostřednictvím velvyslanectví a konzulátů České republiky v zahraničí. Průběžně tyto počty aktualizuje na základě výsledků sčítání lidu v různých zemích. Provádí také odhady počtu osob s českým původem v destinacích, kde sčítání neprobíhá.

Jiná kategorie pak jsou čeští občané v zahraničí, tedy držitelé českého pasu. Těch je dle informací ministerstva zahraničí asi dvě stě až dvě stě padesát tisíc.

Nejčerstvější čísla

Nejaktuálnější data nám přináší sčítání lidu, které měli všichni občané České republiky, kteří mají v tuzemsku trvalý pobyt, povinnost vyplnit. Prozatím Český statistický úřad přijal od Čechů žijících v zahraničí přes 24 000 formulářů. Nejvíce jich přitom dorazilo z Velké Británie, Německa, Spojených států a Slovenska.

Důvody Čechů k emigraci? Velmi různé a hlavně závislé na historických událostech

Určitě tady nechceme čtenáře zahltit výčtem emigračních h vln a jejich detailním popisem. Je ale zajímavé pozorovat, že i Češi měli v minulosti pádné důvody migrovat jinam. Vůbec první vlna proběhla někdy po roce 1548. Tehdejší panovník totiž dal na výběr příslušníkům Jednoty bratrské na výběr, aby buďto konvertovali k utrakvismu, nebo se vystěhovali ze země. A takových vln z náboženských důvodů bylo v českých zemích historicky ještě několik.

Důvodem pro další emigrační vlny v 19. a na začátku 20. století byly sociální a ekonomické důvody. Tehdy šlo zejména o osoby v produktivním věku, které za prací odcházely do Vídně, Uher, Německa, Ruska i na Balkán. Ti, kteří měli více finančních prostředků, odcházeli i za velkou louži.

Větší vlnu nepřekvapivě přinesly události po Mnichovu a nacistická okupace. Další vlna následovala i po roce 1948 kvůli komunistickému převratu a po roce 1968.

Kde je aktuálně nejvíce osob českého původu? V USA!

Tady se opět nebavíme o občanech ČR, ale o lidech s českými kořeny. České vystěhovalectví do USA představuje vůbec největší a nejvýznamnější emigrační proud. Do první světové války odešlo do USA zhruba 350 000 lidí z Čech a Moravy! Momentálně žije v USA skoro 1,7 milionů obyvatel českého původu.

Početná krajanská komunita je i v Kanadě, Izraeli, Slovensku, Austrálii, ale i třeba v Irsku.

 

Autor: Sabina Ali

 

 

 

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021