„Práce máme dost, ale není, kdo by ji zastal,“ nebo „Lidi prostě nejsou!“ Přesně takové věty a další modifikace těchto výroků můžete slyšet od řady českých firem a podniků. Práce je, ale často některým podnikům chybí lidi. Právě tuhle mezeru mohou zalepit cizinci, kteří k nám přicházejí.

Řadě podniků se v Česku daří, mají spoustu zakázek, nových klientů… Ale není, kdo by se ujal jejich plnění. Pro představu v říjnu 2021 registrovaly úřady práce o 100 tisíc více volných pracovních míst, než kolik bylo uchazečů o zaměstnání.

Průzkum Svazu průmyslu ze září minulého roku ukázal, že pokud firmy chtějí zaměstnat cizince, nejčastěji se poohlížejí po občanech Evropské unie a po občanech Ukrajiny, ukázal průzkum Svazu průmyslu ze září 2021 mezi více než stovkou členů Svazu. Proč tomu tak je? Určitě ne proto, že by se občané jiných zemí na práci nehodili nebo o ni neměli zájem, ale najímání lidí ze zemí mimo EU naráží na dlouhé lhůty, složité „papírování“, zdlouhavé správní řízení. 

Do budoucna se přitom Česko bez přílivu zahraničních pracovníků neobejde. Populace totiž stárne, každý rok tak ubývá lidí, kteří mohou pracovat. Český statistický úřad přitom předpovídá, že bez příchodu cizinců bude v roce 2030 o 300 tisíc lidí v produktivním věku méně než v roce 2021. V roce 2040 tento úbytek naroste na více než 700 tisíc lidí.

V souvislosti se stárnutím české populace bude muset stát zatraktivnit Česko jako pracovní destinaci nejen pro méně kvalifikované pracovníky, ale také pro experty. Konkurence na středoevropském pracovním trhu přitom poroste. Se stejným problémem jako Česko se na svých trzích práce budou potýkat také Německo, Rakousko, Polsko či Slovensko.

 

Více si o problematice můžete přečíst zde.

 

 

Autorka: Sabina Ali

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021