Český statistický úřad vydal publikaci Život cizinců v Česku. Věděli jste vůbec, že něco takového existuje? Pokud se chcete o životě u nás žijících cizinců dozvědět skutečně objektivní informace podložené tvrdými tady, jste na správné adrese.

„Staťák“ tedy Český statistický úřad se zabývá ledasčím: Třeba různými hospodářskými údaji, rozvodovostí či zaměstnaností v Česku. Na jeho webu najdete i statistiku, která vám řekne, v jakém zaměstnání vyděláte nejvíc. Kvůli tomu ale asi na těchto stránkách nejste. Pravděpodobně vás zajímá, jak se žije cizinců, kteří se v Česku usadili, kolik jich tu je, jak u nás pracují… Právě v této publikaci dost pravděpodobně najdete odpovědi nejen na tyto otázky. Pokud jste tedy už unaveni mediálním obrazem cizinců v Česku a pochopili jste, že v internetových diskuzích na téma migrace se taky nic nedozvíte, pročtěte si v klidu tuto publikaci.

Po jejím přečtení například zjistíte, že mezi cizinci-zaměstnanci u nás v roce 2020 převažovali muži (62,8 %). Vyšší převaha mužů je patrná zejména u skupiny občanů zemí Evropské unie. Mezi občany třetích zemí je podíl mužů o něco nižší.

Z hlediska členění podle státního občanství měli mezi cizinci evidovanými úřady práce ke konci roku 2020 nejvyšší zastoupení občané Slovenska (204 294) a Ukrajiny (159 468). V žebříčku nejpočetnějších státních občanství dále následovali Poláci, Rumuni, Bulhaři a Maďaři. Zejména počty občanů Ukrajiny od roku 2017 výrazně rostou, což pravděpodobně souvisí se zavedením některých programů ekonomické migrace cílených na tyto zahraniční pracovníky. Dynamický vývoj však v posledním období můžeme sledovat například i u občanů Maďarska.

Chcete vědět víc? Mrkněte sem.

 

Autorka: Sabina Ali

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021