Přečtěte si druhé letošní číslo Bulletinu! Najdete v něm mimo jiné rozhovor s bosenským chirurgem, článek o aktivitách Nejsme si cizí anebo si můžete ověřit, zda byste uspěli u zkoušky pro získání českého občanství.

 

 

BULLETIN 2/2021

 

@NEJSMESICIZI.CZ 2021